Access map

Location

5-6-20, Tsunashima-higashi, Kohoku-ku, Yokohama 223-0052 Japan

Nearest station

Tokyu Toyoko Line "Tshunashima" station or "Hiyoshi" station